ZAJĘCIA Z PSYCHOLOGIEM

Zajęcia z psychologiem polegają na otoczeniu opieką dziecko oraz wsparciu jego rodziców w procesie wychowania i opieki. Psycholog określa możliwości i potrzeby dziecka.

Zajęcia ukierunkowane są na: 

 • rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej, 
 • rozwijanie percepcji i pamięci wzrokowej, 
 • stymulowanie percepcji słuchowej, 
 • ćwiczenia pamięci i koncentracji uwagi, 
 • rozwijanie umiejętności myślenia przyczynowo-skutkowego, 
 • doskonalenie orientacji w schemacie ciała i przestrzeni, 
 • wzbogacanie słownictwa, 
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania, nazywania i wyrażania emocji, 
 • nauka radzenia sobie z napięciem emocjonalnym, 
 • budowanie poczucia własnej wartości, 
 • rozwijanie empatii i umiejętności współpracy.