Rekrutacja do Przedszkola nr 15 w Gdańsku

odbywać się od 01.03.2024 godzina 12,00 do 15.03.2024 do godziny 16,00

rekrutacja odbywa się elektronicznie na stronie:

https://naborp-kandydat.edu.gdansk.pl/gdansk  

lub ręcznie w formie papierowej

 

Wypełniony wniosek wydrukowany z systemu lub wypisany ręcznie należy złożyć w placówce pierwszego wyboru  wraz z wymaganymi załącznikami (oświadczeniami, kopiami dokumentów potwierdzających spełnianie kryteria na podstawie których są przyznawane punkty).

 Podpisany wniosek wraz z załącznikami można:

 • dddać bezpośrednio w placówce/ wrzucić do skrzynki przy drzwiach wejściowych do przedszkola w godzinach 7,30-15,00;

 • Przesłać elektronicznie przez aplikację rekrutacja (podpisany podpisem elektronicznym wraz z załacznikami).

Wnioski można składać w nieprzekraczalnym terminie do 15.03.2024 do godziny 16,00

 

Dyrektor przyjmuje wnioski (pełni dyżur):

 • Poniedziałek 04.03.2024 w godzinach od 1600 - 1700

 • wtorek  05.03.2024 - w godzinach od 1200-1300

 • Środa 06.03.2024 - -------------------------

 • Czwartek 07. 03.2024 - w godzinach od 800 - 1000

 • Piątek 10. 08.2024-w godzinach od 800 - 1000

 • Poniedziałek 11.03.2024 w godzinach od 800 -1000

 • Wtorek 12.03.2024- w godzinach od 1600 - 1700

 • Środa 13.03.2024 - w godzinach od 800 -1000

 • Czwartek 14. 03.2024 - ------------------

 • Piątek 16. 03.2024 w godzinach od 1200 -1600