Rekrutacja do Przedszkola nr 15 w Gdańsku

odbywać się od 01.03.2023 godzina 12,00

rekrutacja odbywa się elektronicznie na stronie:

https://naborp-kandydat.edu.gdansk.pl/gdansk  

lub ręcznie w formie papierowej

 

Wypełniony wniosek wydrukowany z systemu lub wypisany ręcznie należy złożyć w placówce pierwszego wyboru  wraz z wymaganymi załącznikami (oświadczeniami, kopiami dokumentów potwierdzających spełnianie kryteria na podstawie których są przyznawane punkty).

 Podpisany wniosek wraz z załącznikami można:

 • dddać bezpośrednio w placówce/ wrzucić do skrzynki przy drzwiach wejściowych do przedszkola;

 • Przesłać przez ePUAP ( podpisany podpisem elektronicznym wraz z załacznikami).

Wnioski można składać w nieprzekraczalnym terminie do 15.03.2023 do godziny 16,00

 

Dyrektor przyjmuje wnioski (pełni dyżur):

 • Czwartek 02.03.2023 w godzinach od 1600 - 1700 

 • Piątek 03.03.2023 - ----------------

 

 • Poniedziałek 06.03.2023 w godzinach od 800 -1000

 • Wtorek 07.03.2023- w godzinach od 1600 - 1700

 • Środa 08.03.2023 - -------------------------

 • Czwartek 09. 03.2023 - w godzinach od 1600 - 1700

 • Piątek 10. 03.2023 w godzinach od 800 -1000

 

 • Poniedziałek 13.03.2023 w godzinach od 800  -1000

 • Wtorek 14.03.2023 -  w godzinach od 1600 - 1700 

 • Środa 15.03.2023 w godzinach od 1200 - 1600