Uwaga rekrutacja uzupełniająca

do Przedszkola nr 15 w Gdańsku

odbywać się będzie w terminie  od 16.05.2022-20.05.2022

 

rekrutacja odbywa się elektronicznie na stronie:

https://naborp-kandydat.edu.gdansk.pl   

lub ręcznie w formie papierowej

 

Wypełniony wniosek wydrukowany z systemu lub wypisany ręcznie należy złożyć w placówce pierwszego wyboru  wraz z wymaganymi załącznikami (oświadczeniami, kopiami dokumentów potwierdzających spełnianie kryteria na podstawie których są przyznawane punkty).

 Podpisany wniosek wraz z załącznikami można:

  • Oddać bezpośrednio w placówce/ wrzucić do skrzynki przy drzwiach wejściowych do przedszkola.

  • Przesyłając wypełniony druk w formie skanu na adres sekretariat@p15.edu.gdansk.pl