Przedszkole nr 15 „Niezapominajka” jest zlokalizowane w centrum dzielnicy Wrzeszcz przy ul. Waryńskiego 36b.
Mieści się w wolnostojącym, dużym, jednopiętrowym budynku.
Przedszkole jest wybudowane wśród kamienic mieszkalnych w pewnej odległości od ulicy co zapewnia ochronę przed hałasem i spalinami.

 • Przedszkole jest czynne od 6:00 do 17:00,
 • Zapewniamy opiekę dzieciom od 3 do 6 roku życia,
 • W przedszkolu są 4 grupy po 25 dzieci,
 • Zapewniamy naszym dzieciom trzy smaczne zdrowe i urozmaicone posiłki,
 • w przedszkolu są organizowane zajęcia dodatkowe na życzenie rodziców (język angielski, gimnastyka korekcyjna, zajęcia logopedyczne),
 • organizujemy tradycyjne uroczystości, spotkania i festyny rodzinne,
 • co miesiąc dzieci uczestniczą w profesjonalnych przedstawieniach teatralnych i koncertach,
 • dwa razy w tygodniu odbywają się zajęcia rytmiczne,
 • zapewniamy profesjonalną pomoc psychologiczną.

Każda grupa ma swoją salę zabaw. Sale są wielofunkcyjne, duże, jasne, dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci, dobrze i estetycznie wyposażone. Organizacja przestrzeni na salach umożliwia dzieciom swobodny wybór rodzaju działalności. Na salach zorganizowane są kąciki tematyczne umożliwiające dzieciom rozwój zainteresowań.
Posiadamy salę gimnastyczną ze sprzętem i urządzeniami do zabaw ruchowych. Służy ona do zajęć gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej.
Posiadamy gabinet logopedyczny w którym również można spotkać się z psychologiem.
Dzieci mają odpowiednie warunki do korygowania mowy pod opieką specjalisty a rodzice, nauczyciele fachową pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, konsultacje dotyczące prawidłowości rozwojowych dziecka.
Ogród wokół przedszkola jest wyposażony w różnorodny sprzęt umożliwiający dzieciom wszechstronną aktywność. Dla grup dzieci najmłodszych jest wydzielona słoneczna część ogrodu wyposażona w dwie piaskownice, zjeżdżalnie i inny sprzęt do zabawy. Wydzielona jest również trasa do jazdy na rowerkach a także ogródek eksperymentalny. Plac zabaw dla dzieci jest bezpieczny, bogaty w różnorodną roślinność, odizolowany od ruchu ulicznego.
Przedszkole nr 15 „Niezapominajka” przyjęło jako swój nadrzędny cel zapewnienie dzieciom warunków do wzrastania w poczuciu pełnej akceptacji na miarę ich możliwości w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturowym i przyrodniczo – ekologicznym.
Te warunki, w połączeniu z przemyślanymi działaniami, wpływają na wszechstronny rozwój dziecka.
Pracujemy z dziećmi w oparciu o programy wychowania przedszkolnego oraz programy autorskie:

 • "Kocham Przedszkole"- program wychowania przedszkolnego autorstwa Mirosławy Pleskot, Agnieszki Staszewska-Mieszek
 • "Klucz do uczenia się", moduły:
  • Matematyka,
  • Matematyka sensoryczna,
  • Program literacki,
  • „Od bazgrania do pisania”,
  • Konstrukcje,
  • Gry rozwijające,
  • Ja – ty – świat,
  • Program badawczy.
 • „Program wychowawczy dla dzieci z Przedszkola nr 15 w Gdańsku”
 • „Program adaptacyjny dla dzieci z Przedszkola nr 15 w Gdańsku”

Jest dla nas ważny już pierwszy kontakt dziecka z przedszkolem. Dlatego realizujemy opracowany przez nas program adaptacji, który zakłada pomoc dziecku i przygotowanie rodziców do radykalnej zmiany jaką jest pobyt dziecka w przedszkolu (są to zajęcia z nauczycielem, który będzie prowadzić grupę, spotkanie z psychologiem). Zwracany również uwagę na bezpieczeństwo zarówno fizyczne (zabezpieczenie placówki przed dostępem osób obcych, dbanie o warunki materialne) jak i psychiczne (ciepła, domowa atmosfera, program adaptacyjny, zajęcia współuczestniczące z rodzicami, możliwość kontaktu z psychologiem).
Zapewniamy dzieciom możliwość wszechstronnego rozwoju poprzez oferowanie zajęć z wykorzystaniem różnorodnych nowoczesnych metod. Metody te są sukcesywnie wprowadzane przez nauczycieli, którzy uczestnicząc w różnego typu szkoleniach, kursach, poszerzają swoją wiedzę i umiejętności pedagogiczno – wychowawcze.
W swojej pracy przywiązujemy wagę do wzbogacania życia kulturalnego dzieci. Zapraszamy artystów z różnymi przedstawieniami teatralnymi i muzycznymi. Dzieci chodzą do kina, teatru, do muzeum, do galerii. Staramy się zapoznać dzieci z różnymi miejscami, które są ważne w życiu człowieka i wprowadzają dziecko w świat dorosłego społeczeństwa (sklepy, poczta, policja, straż pożarna, zakłady usługowe).

Przedszkole nr 15 w Gdańsku - przedszkole wiodące zaprasza rodziców i dzieci do skorzystania
z oferty
WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROWOJU DZIECKA dla dzieci uczęszczających do PRZEDSZKOLI NR: 4,7,28,33,52

Zajęcia poprowadzi wykwalifikowana kadra: psycholog , neurologopeda, pedagog specjalny, pedagog terapii pedagogicznej, rehabilitant ruchu

Warunkiem zakwalifikowania się dziecka na zajęcia jest opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydana przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną.

Zajęcia wczesnego wspomagania są prowadzone w budynku przedszkola wiodącego. W przypadku gdy rodzice nie mogą przyprowadzić dziecka do Przedszkola nr 15 zajęcia będą prowadzone w przedszkolu gdzie dziecko uczęszcza jeżeli są na to warunki jednakże wspomaganie rodziny odbywa się w przedszkolu wiodącym.

W ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka oferujemy:

 • ogólnorozwojowe zajęcia dostosowane do rodzaju niepełnosprawności
 • zajęcia logopedyczne wspierające procesy komunikacji dziecka
 • rehabilitację ruchową
 • indywidualne formy terapii

Praca z dzieckiem jest prowadzona w wymiarze od 4 do 8 godzin miesięcznie w zależności od indywidualnych potrzeb dziecka. 

Zespół terapeutów współpracuje z Rodziną dziecka, udziela porad, konsultacji specjalistycznych dotyczących rehabilitacji