ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NR 15 W GDAŃSKU

ROK SZKOLNY 2023/2024

 

Główny kierunek pracy:  " W świecie literatury "

 Zadania:

 1. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci.
 2. Nabywanie kompetencji językowych
 3. Kształtowanie poczucia przynależności narodowej i europejskiej, wychowanie do wartości.

 Główne cele programu:

 • zapoznanie dzieci z literaturą dziecięcą polską i wybranych krajów Europy,
 • rozbudzanie motywacji do samodzielnego sięgania po książki i poszukiwania wiedzy, rozwijanie czynności intelektualnych
 • wykorzystanie literatury w procesie wychowawczym (wprowadzenie dziecka w świat wartości moralnych i zasad współżycia społecznego)
 • wykorzystanie tekstów literackich w dziecięcej strategii radzenia sobie
  z różnymi, często trudnymi sytuacjami
 • wprowadzenie profilaktyki wad wymowy wieku dziecięcego

 Cele szczegółowe:

 • wprowadzenie dzieci w świat literatury
 • ukazanie przedszkolakom właściwego kontaktu z książką poprzez wzór osób dorosłych
 • przygotowanie dzieci do późniejszego, samodzielnego wyboru książek w celu rozwijania swoich zainteresowań i poglębiania wiedzy
 • budzenie zaciekawienia książką przez zabawy literacko – plastyczne oraz atrakcyjny kącik książki w sali przedszkolnej
 • zapoznanie dzieci z biblioteką, czytelnią i księgarnią
 • wdrażnie do dbałości o czysty i estetyczny wygląd książek
 • zachęcanie rodziców do głośnego i systematycznego czytania dzieciom
 • stwarzanie okazji do samodzielnego czytania i oglądania książek
 • wyzwalanie w dzieciach potrzeby poszukiwania odpowiedzi na swoje pytania dotyczące otaczającego świata poprzez korzystanie z różnorodnych pozycji książkowych (atlasy, encyklopedie dziecięce, książki tematyczne)
 • wykorzystanie pozytywnych bohaterów literackich do kształtowania właściwych postaw moralnych i społecznych
 • uświadomienie dorosłym ogromnego znaczenia czytania dziecku dla jego rozwoju umysłowego, psychicznego i moralnego
 • propagowanie idei ciekawej i rozwijającej wyobraźnię lektury, mogącej być inspiracją do dalszej twórczości, kreatywnej zabawy
 • tworzenie warunków do doświadczeń językowych i komunikacyjnych
 • prowadzenie ćwiczeń logopedycznych, wzbogacanie słownika dzieci, kształtowanie kompetencji słuchowych
pliki do pobrania