Godziny Aktywność
6:00 – 7:15 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci
7.15 – 7.45 Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe( np.: rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniem dzieci. Zabawa ruchowa.
7.45 – 8.30 Przygotowanie do śniadania
8.30 – 9.00 Śniadanie
9.00 – 10.00 Realizacja zadań edukacyjnych planowanych przez nauczyciela zgodnych z obowiązującą podstawą programową, w tym zajęcia dodatkowe np. rytmika.
10.00 – 11.45 Spacery, zabawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym, zabawy ruchowe proponowane przez nauczyciela
11.45 – 12.00 Przygotowanie do obiadu
12.00 – 12.30 Obiad
12.30 – 12.45 Ćwiczenia relaksacyjne, czytanie fragmentów książek (gr.III i gr.IV)
12.30 – 14.00 Leżakowanie (gr.I i gr. II)
12.45 – 14.15 Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy, piosenek. Zabawy dowolne w sali.Religia - dzieci starsze.
14.15 – 14.30 Przygotowanie do podwieczorku
14.30 – 14.45 Podwieczorek
14.45 – 17.00 Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości i potrzeb. Zajęcia dodatkowe dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach, zabawy według własnego pomysłu dzieci. Religia - dzieci młodsze.