Dyrektor Przedszkola mgr Iwona Karbownik
Nauczyciel dyplomowany. Ukończone studia wyższe na kierunku Wychowanie Przedszkolne i Nauczanie Początkowe oraz studia podyplomowe:

  1. Studia podyplomowe z zakresu zajęć korekcyjno -kompensacyjnych dla dzieci z zaburzeniami statyki ciała i obniżoną sprawnością.
  2. Organizacja i Zarządzanie Oświatą.
  3. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

kontakt: i.karbownik@p15.edu.gdansk.pl