Imię i nazwisko inspektora: Bogdan Olszewski

e- mail : iod.olszewski@gmail.com