Grupa I Jeżyki

Wychowawcy:

mgr Agata Sobiechowska

Nauczyciel początkujący

kontakt: a.sobiechowska@p15.edu.gdansk.pl

 

Ukończone studia I stopnia na kierunku Pedagogika w zakresie pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna oraz studia II stopnia w specjalności pedagogika opiekuńczo wychowawcza z socjoterapią.

mgr Iwona Karbownik
Nauczyciel dyplomowany

kontakt: i.karbownik@p15.edu.gdansk.pl

Ukończone studia wyższe na kierunku Wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe oraz Studia podyplomowe z zakresu zajęć korekcyjno -kompensacyjnych dla dzieci z zaburzeniami statyki ciała i obniżoną sprawnością. Studia podyplomowe z zakresu Organizacja i Zarządzanie Oświatą oraz Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Pomoc nauczyciela: Dorota Zaręba

 

Grupa II Żółwiki

Wychowawcy:

mgr Malwina Ziółkowska
Nauczyciel kontraktowy

kontakt: m.ziolkowska@p15.edu.gdansk.pl

Ukończone studia magisterskie na kierunku Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna z Kształceniem Integracyjnym, studia licencjackie w zakresie Pedagogiki Opiekuńczo - Wychowawczej.

Pomoc nauczyciela: Iwona Orlon

Grupa III Zajączki

Wychowawcy:

mgr Lucyna Deszczyńska
Nauczyciel dyplomowany

kontakt: l.deszczynska@p15.edu.gdansk.pl

Ukończone studia magisterskie na kierunku Pedagogika w zakresie wczesnej edukacji.

mgr Małgorzata Tobijańska

Nauczyciel dyplomowany

kontakt: m.tobijanska@p15.edu.gdansk.pl

Ukończone studia magisterskie na kierunku pedagogika, studia licencjackie wczesna edukacja i logopedia. Podyplomowe uzupełniające studium terapii logopedycznej oraz podyplomowe studia na kierunku neurologopedia.

 

Grupa IV Motylki

Wychowawcy:

mgr Beata Maj
Nauczyciel mianowany

kontakt: b.maj@p15.edu.gdansk.pl

Ukończone studia magisterskie na kierunku Pedagogika - Wczesna Edukacja Zintegrowana, studia licencjackie na kierunku Pedagogika Ogólna.

mgr Grażyna Szturo
Nauczyciel dyplomowany

kontakt: g.szturo@p15.edu.gdansk.pl

Ukończone studia magisterskie na kierunku Pedagogika z nauczaniem początkowym, studia licencjackie w zakresie Pedagogiki wczesnoszkolnym z wychowania przedszkolnym. Studia podyplomowe z zakresu Terapii pedagogicznej. Ukończony kurs terapeuty ręki.

Pomoc nauczyciela: Anna Dróżdż

Wczesne wspomaganie rozwoju:

Psycholog:

mgr Magdalena Piotrowska

Nauczyciel mianowany

kontakt: m.piotrowska@p15.edu.gdansk.pl

 

Psycholog dziecięcy, ukończyła studia podyplomowe „Oligofrenopedagogika” i „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”. Ukończyła wiele szkoleń związanych z pracą z dziećmi m.in. „Trening umiejętności społecznych”, „Mutyzm wybiórczy – skuteczne metody terapii”, „I stopień metody fonogestów”, „3 - Stopniowe szkolenie dotyczące terapii behawioralnej dzieci i młodzieży z autyzmem”.

Logopedzi:

mgr Natalia Białek - logopedia z audiologią I st. logopedia z audiologią II st. spec. logopedia kliniczna, Podyplomowe Studia Neurologopedyczne

mgr Małgorzata Tobijańska - Ukończone studia magisterskie na kierunku pedagogika, studia licencjackie wczesna edukacja i logopedia oraz Podyplomowe uzupełniające studium terapii logopedycznej.

Rehabilitant:

mgr Elżbieta Słomińska - Rzepka - magister fizjoterapii, absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku. Od czasów studenckich swoje zainteresowania koncentruje na rehabilitacji dziecięcej. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Fizjoterapii w pediatrii oraz Integracji sensorycznej.
Dodatkowo jest terapeutą manualnym tkanek miękkich i specjalistą ćwiczeń mięśni dna miednicy. Ponadto ukończyła liczne kursy i szkolenia specjalistyczne między innymi: Metoda Ruchu Rozwijającego według Weroniki Sherborne, masaż Shantali czy Metoda INPP.

Kontakt:  e.slominska@p15.edu.gdansk.pl

Pedagodzy:

mgr Grażyna Szturo - Ukończone studia magisterskie na kierunku Pedagogika z nauczaniem początkowym, studia licencjackie w zakresie Pedagogiki wczesnoszkolnym z wychowania przedszkolnym. Studia podyplomowe z zakresu Terapii pedagogicznej. Ukończony kurs terapeuty ręki i trenera grafomotoryki.

Język angielski

 

Religia