Grupa I Zajączki

Wychowawcy:

mgr Lucyna Deszczyńska
Nauczyciel dyplomowany

Ukończone studia magisterskie na kierunku Pedagogika w zakresie Wczesnej Edukacji.

mgr Iwona Karbownik
Nauczyciel dyplomowany.

Ukończone studia wyższe na kierunku Wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe oraz Studia podyplomowe z zakresu zajęć korekcyjno -kompensacyjnych dla dzieci z zaburzeniami statyki ciała i obniżoną sprawnością. Studia podyplomowe z zakresu Organizacja i Zarządzanie Oświatą oraz Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Pomoc:

Dorota Zaręba - niania

Grupa II Motylki

Wychowawcy:

mgr Beata Maj
Nauczyciel kontraktowy

Ukończone studia magisterskie na kierunku Pedagogika - Wczesna Edukacja Zintegrowana, studia licencjackie na kierunku Pedagogika Ogólna.

mgr Grażyna Szturo
Nauczyciel dyplomowany

Ukończone studia magisterskie na kierunku Pedagogika z nauczaniem początkowym, studia licencjackie w zakresie Pedagogiki wczesnoszkolnym z wychowania przedszkolnym. Studia podyplomowe z zakresu Terapii pedagogicznej. Ukończony kurs terapeuty ręki.

Pomoc:

Anna Dróżdż- pomoc nauczyciela

Grupa III Misie

Wychowawcy:

mgr Daria Romanowska
Nauczyciel mianowany

Ukończone studia licencjackie na kierunku Pedagogika resocjalizacyjna , studia magisterskie Pedagogika, studia podyplomowe Wychowanie przedszkolne, studia podyplomowe Wczesne nauczanie języka angielskiego.

mgr Mawina Ziółkowska
Nauczyciel kontraktowy

Ukończone studia magisterskie na kierunku Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna z Kształceniem Integracyjnym, studia licencjackie w zakresie Pedagogiki Opikuńczo - Wychowawczej.

Grupa IV Żabki

Wychowawcy:

mgr Małgorzata Burczyk
Nauczyciel dyplomowany

Ukończone studium nauczycielskie, studia magisterskie na kierunku Pedagogiki opiekuńczo- wychowawczej, studia podyplomowe Terapia pedagogiczna. Ukończony kurs terapeuty ręki.

mgr Małgorzata Tobjańska
Nauczyciel dyplomowany

Ukończone studia magisterskie na kierunku pedagogika, studia licencjackie wczesna edukacja i logopedia oraz Podyplomowe uzupełniające studium terapii logopedycznej.

Katecheta:

mgr Alicja Małgorzata Krause

Nauczyciel kontraktowy

Ukończone studia licencjackie na kierunki Bioinformatyka, Studia magisterskie na kieruku Biotechnilogia, Studia podyplomowe w zakresie: Teoligii ogólnej z przygotowaniem pedagogicznym do nauczania religii.

Wczesne wspomaganie rozwoju:

Psycholog:

mgr Magdalena Piotrowska

Nauczyciel kontraktowy

Psycholog dziecięcy, ukończyła studia podyplomowe „Oligofrenopedagogika” i „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”. Ukończyła wiele szkoleń związanych z pracą z dziećmi m.in. „Trening umiejętności społecznych”, „Mutyzm wybiórczy – skuteczne metody terapii”, „I stopień metody fonogestów”, „3 - Stopniowe szkolenie dotyczące terapii behawioralnej dzieci i młodzieży z autyzmem”.

Logopedzi:

mgr Natalia Kryszak - logopedia z audiologią I st. logopedia z audiologią II st. spec. logopedia kliniczna, Podyplomowe Studia Neurologopedyczne

mgr Małgorzata Tobijańska - Ukończone studia magisterskie na kierunku pedagogika, studia licencjackie wczesna edukacja i logopedia oraz Podyplomowe uzupełniające studium terapii logopedycznej.

Rehabilitant:

mgr Elżbieta Słomińska - Rzepka - magister fizjoterapii, absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku. Od czasów studenckich swoje zainteresowania koncentruje na rehabilitacji dziecięcej. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Fizjoterapii w pediatrii oraz Integracji sensorycznej.
Dodatkowo jest terapeutą manualnym tkanek miękkich i specjalistą ćwiczeń mięśni dna miednicy. Ponadto ukończyła liczne kursy i szkolenia specjalistyczne między innymi: Metoda Ruchu Rozwijającego według Weroniki Sherborne, masaż Shantali czy Metoda INPP.

Pedagodzy:

mgr Grażyna Szturo - Ukończone studia magisterskie na kierunku Pedagogika z nauczaniem początkowym, studia licencjackie w zakresie Pedagogiki wczesnoszkolnym z wychowania przedszkolnym. Studia podyplomowe z zakresu Terapii pedagogicznej. Ukończony kurs terapeuty ręki i trenera grafomotoryki.

mgr Małgorzata Burczyk - Ukończone studium nauczycielskie, studia magisterskie na kierunku Pedagogiki opiekuńczo- wychowawczej, studia podyplomowe Terapia pedagogiczna. Ukończony kurs terapeuty ręki i trenera grafomotoryki.

Język angielski

mgr Aleksandra Stefańska