Grupa I Liski

Wychowawcy:

mgr Beata Maj
Nauczyciel mianowany

kontakt: b.maj@p15.edu.gdansk.pl

Ukończone studia magisterskie na kierunku Pedagogika - Wczesna Edukacja Zintegrowana, studia licencjackie na kierunku Pedagogika Ogólna.Studia  podyplomowe Wczesne Wspomaganie oraz edukacja i terapia dzieci i młodziezy z zaburzeniami rozwoju.

mgr Grażyna Szturo
Nauczyciel dyplomowany

kontakt: g.szturo@p15.edu.gdansk.pl

Ukończone studia magisterskie na kierunku Pedagogika z nauczaniem początkowym, studia licencjackie w zakresie Pedagogiki wczesnoszkolnym z wychowania przedszkolnym. Studia podyplomowe z zakresu Terapii pedagogicznej. Ukończony kurs terapeuty ręki.

mgr Iwona Karbownik
Nauczyciel dyplomowany

kontakt: i.karbownik@p15.edu.gdansk.pl

Ukończone studia wyższe na kierunku Wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe oraz Studia podyplomowe z zakresu zajęć korekcyjno -kompensacyjnych dla dzieci z zaburzeniami statyki ciała i obniżoną sprawnością. Studia podyplomowe z zakresu Organizacja i Zarządzanie Oświatą oraz Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Pomoc nauczyciela: Dorota Zaręba

Grupa II Żółwiki

Wychowawcy:

mgr Malwina Ziółkowska
Nauczyciel kontraktowy

kontakt: m.ziolkowska@p15.edu.gdansk.pl

Ukończone studia magisterskie na kierunku Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna z Kształceniem Integracyjnym, studia licencjackie w zakresie Pedagogiki Opiekuńczo - Wychowawczej. Studia  podyplomowe Wczesne Wspomaganie oraz edukacja i terapia dzieci i młodziezy z zaburzeniami rozwoju.

mgr Daria Zaręba
Nauczyciel mianowany

kontakt: d.romanowska@p15.edu.gdansk.pl

Ukończone studia magisterskie na kierunku Pedagogika, studia licencjackie w zakresie Pedagogiki resocjalizacyjnej,  studia podyplomowe w zakresie: Wychowanie Przedszkolne,Wczesne nauczanie języka angielskiego, Wczesne Wspomaganie oraz edukacja i terapia dzieci i młodziezy z zaburzeniami rozwoju.

Pomoc nauczyciela: Iwona Orlon

Grupa III Jeżyki

Wychowawcy:

mgr Grażyna Szturo
Nauczyciel dyplomowany

kontakt: g.szturo@p15.edu.gdansk.pl

Ukończone studia magisterskie na kierunku Pedagogika z nauczaniem początkowym, studia licencjackie w zakresie Pedagogiki wczesnoszkolnym z wychowania przedszkolnym. Studia podyplomowe z zakresu Terapii pedagogicznej. Ukończony kurs terapeuty ręki.

mgr Agata Sobiechowska

Nauczyciel początkujący

kontakt: a.sobiechowska@p15.edu.gdansk.pl

 Ukończone studia I stopnia na kierunku Pedagogika w zakresie pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna oraz studia II stopnia w specjalności pedagogika opiekuńczo wychowawcza z socjoterapią.

Pomoc nauczyciela: Anna Dróżdż

Grupa IV Zajączki

Wychowawcy:

mgr Lucyna Deszczyńska
Nauczyciel dyplomowany

kontakt: l.deszczynska@p15.edu.gdansk.pl

Ukończone studia magisterskie na kierunku Pedagogika w zakresie wczesnej edukacji.

mgr Małgorzata Tobijańska

Nauczyciel dyplomowany

kontakt: m.tobijanska@p15.edu.gdansk.pl

Ukończone studia magisterskie na kierunku pedagogika, studia licencjackie wczesna edukacja i logopedia. Podyplomowe uzupełniające studium terapii logopedycznej oraz podyplomowe studia na kierunku neurologopedia.

 Pomoc nauczyciela: Katzryna Niwińska

Wczesne wspomaganie rozwoju:

Psycholog:

mgr Magdalena Piotrowska

Nauczyciel mianowany

kontakt: m.piotrowska@p15.edu.gdansk.pl

 Psycholog dziecięcy, ukończyła studia podyplomowe „Oligofrenopedagogika” i „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”. Ukończyła wiele szkoleń związanych z pracą z dziećmi m.in. „Trening umiejętności społecznych”, „Mutyzm wybiórczy – skuteczne metody terapii”, „I stopień metody fonogestów”, „3 - Stopniowe szkolenie dotyczące terapii behawioralnej dzieci i młodzieży z autyzmem”.

Logopedzi:

mgr Natalia Białek - logopedia z audiologią I st. logopedia z audiologią II st. spec. logopedia kliniczna, Podyplomowe Studia Neurologopedyczne

kontakt: n.kryszak@p15.edu.gdansk.pl

mgr Małgorzata Tobijańska - Ukończone studia magisterskie na kierunku pedagogika, studia licencjackie wczesna edukacja i logopedia oraz Podyplomowe uzupełniające studium terapii logopedycznej.

kontakt: m.tobijanska@p15.edu.gdansk.pl

mgr Agnieszka Stepnowska - logopedia I st. neurologopedia i wczesna interwencja logopedyczna  II st.

kontakt: a.stepnowska@p15.edu.gdansk.pl

mgr Patrycja Półtoranos - logopedia I st. logopedia specjalność nauczycielska II st.

kontakt: p.poltoranos@p15.edu.gdansk.pl

mgr Weronika Szydłowska - logopedia I st. neurologopedia i wczesna interwencja logopedyczna  II st.

kontakt: w.szydlowska@p15.edu.gdansk.pl

Rehabilitant:

mgr Elżbieta Słomińska - Rzepka - magister fizjoterapii, absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku. Od czasów studenckich swoje zainteresowania koncentruje na rehabilitacji dziecięcej. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Fizjoterapii w pediatrii oraz Integracji sensorycznej.
Dodatkowo jest terapeutą manualnym tkanek miękkich i specjalistą ćwiczeń mięśni dna miednicy. Ponadto ukończyła liczne kursy i szkolenia specjalistyczne między innymi: Metoda Ruchu Rozwijającego według Weroniki Sherborne, masaż Shantali czy Metoda INPP.

Kontakt:  e.slominska@p15.edu.gdansk.pl

Pedagodzy:

mgr Grażyna Szturo - Ukończone studia magisterskie na kierunku Pedagogika z nauczaniem początkowym, studia licencjackie w zakresie Pedagogiki wczesnoszkolnym z wychowania przedszkolnym. Studia podyplomowe z zakresu Terapii pedagogicznej. Ukończony kurs terapeuty ręki i trenera grafomotoryki.

mgr Malwina Ziółkowska - Ukończone studia magisterskie na kierunku Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna z Kształceniem Integracyjnym, studia licencjackie w zakresie Pedagogiki Opiekuńczo - Wychowawczej. Studia  podyplomowe Wczesne Wspomaganie oraz edukacja i terapia dzieci i młodziezy z zaburzeniami rozwoju.

mgr Daria Zaręba - Ukończone studia magisterskie na kierunku Pedagogika, studia licencjackie w zakresie Pedagogiki resocjalizacyjnej,  studia podyplomowe w zakresie: Wychowanie Przedszkolne,Wczesne nauczanie języka angielskiego, Wczesne Wspomaganie oraz edukacja i terapia dzieci i młodziezy z zaburzeniami rozwoju

Język angielski

mgr Aleksandra Cyganiuk - ukończone Nauczycielskie kolegium Jezyków obcych w specjalności nauczanie języka angielskiego

Religia

mgr Kamila Gospodarzec - Ukończony Gdański Instytut Teologiczny,