TERAPIA LOGOPEDYCZNA

Terapia logopedyczna obejmuje działania, których celem jest usuwanie zaburzeń mowy, korekcja wymowy, wyrównywanie opóźnień rozwoju mowy, wypracowanie odpowiedniego poziomu sprawności językowej.  Do tego celu służą indywidualnie dobierane dla każdego dziecka ćwiczenia m.in. ortofoniczne, oddechowe, fonacyjne, kształtujące słuch fonemowy oraz usprawniające narządy artykulacyjne.

Terapia logopedyczna skierowana jest do dzieci:

  • z opóźnieniami i zaburzeniami w rozwoju mowy,
  • z wadami wymowy, - z trudnościami w czytaniu i pisaniu (z dysleksją),
  • z obniżoną sprawnością narządów artykulacyjnych,
  • z mową niepłynną (jąkające się),
  • z chorobami, uszkodzeniami neurologicznymi, 
  • z wadami anatomicznymi i genetycznymi,
  • dzieci z innymi zaburzeniami rozwojowymi (autyzm, niepełnosprawność intelektualna), którym towarzyszą trudności związane z mową.