TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

Zajęcia TUS to inaczej zajęcia Treningu Umiejętności Społecznych. Mają one na celu podniesienie poziomu kompetencji interpersonalnych.

Pozwalają utrwalać takie umiejętności jak:

  • rozpoznawanie i nazywanie emocji,
  • rozwijanie empatii,
  • współpracę w grupie, 
  • trening asertywności, 
  • rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, 
  • rozwiązywanie konfliktów, 
  • rozumienie sytuacji społecznych.

Mogą być skierowane do wszystkich dzieci, a w szczególności do dzieci, które mają trudności społeczne.