TERAPIA RĘKI

Ręce jako jedne z najcenniejszych narzędzi poznania pozwalają nabywać nowe umiejętności, tym samym dając dziecku możliwość rozwoju.  Rola ręki jest szczególnie widoczna w obszarze samoobsługi, komunikacji, w nauce i zabawie. Terapia ręki to ćwiczenia prowadzące do stabilizacji centralnej i przygotowanie ręki do jednej z najwyższych funkcji jaką jest pisanie.

Terapia skierowana jest przede wszystkim do dzieci wykazujących:

  • nieprawidłową postawę ciała,
  • zaburzenia napięć w obrębie kończyny górnej,
  • problemy z wykonywaniem codziennych czynności,
  • problemy w zabawach manipulacyjnych/ precyzyjnych (układanie małych przedmiotów, nawlekanie, lepienie z plasteliny),
  • problemy grafomotoryczne,
  • zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej,
  • wspomagająco w opóźnieniu rozwoju mowy.