TERAPIA PEDAGOGICZNA 

Zajęcia oparte na szeregu specjalistycznych oddziaływań, które mają na celu wspomaganie ogólnego rozwoju dziecka, a dokładniej jego rozwoju psychomotorycznego, społecznego i emocjonalnego. Poszczególne, pozostałe mniejsze cele terapii to: wzmacnianie pozytywne dziecka, dodawanie wiary we własne możliwości, odpowiedniej motywacji do pracy, ułatwianie opanowania materiału przewidzianego na danym etapie edukacyjnym.

W procesie terapii pedagogicznej terapeuta zwraca szczególną uwagę na:

  • usprawnianie u dziecka jego percepcji wzrokowej i słuchowej,
  • koordynacji wzrokowo-ruchowej, 
  • pamięci wzrokowej i słuchowej,
  • sprawności ruchowej zarówno w obrębie motoryki małej – sprawności ręki, jak i motoryki dużej, dotyczącej całego ciała, 
  • usprawniania grafomotorycznego, 
  • ćwiczenia koncentracji uwagi i orientacji w przestrzeni.