REHABILITACJA

Zajęcia rehabilitacyjne prowadzone są dla dzieci z różnymi niepełnosprawnościami, spowodowanymi najczęściej schorzeniami typowymi dla wieku rozwojowego, takimi jak: choroby układu nerwowego, wady wrodzone narządu ruchu, choroby genetyczne, opóźnienie rozwoju intelektualnego, a także stany pourazowe czy po leczeniu operacyjnym. Celem rehabilitacji pediatrycznej jest stworzenie optymalnych warunków do rozwoju motorycznego i psychospołecznego dziecka. 
Dzieci mają możliwość uczestniczenia w terapii pod kierunkiem wykwalifikowanego fizjoterapeuty. Program terapeutyczny tworzony jest indywidualnie dla każdego dziecka z uwzględnieniem jego potrzeb, możliwości i deficytów rozwojowych. Terapia jest prowadzona w formie ukierunkowanej zabawy, gier edukacyjnych oraz ćwiczeń ruchowych. Zajęcia odbywają się w specjalnie do tego przygotowanej sali, wyposażonej w nowoczesne pomoce i akcesoria rehabilitacyjne. Ponadto, od tego roku, dysponujemy sprzętem do terapii Integracji Sensorycznej.