Z momentem pójścia dziecka do przedszkola zaczyna się bardzo ważny etap rozwoju. Młody człowiek ma szansę uczyć się życia w nowej społeczności, jaką jest grupa rówieśnicza. Swoje potrzeby, pragnienia i problemy sygnalizuje innym dorosłym niż rodzicom. Uczy się samodzielności w zakresie czynności samoobsługowych, organizowania zabawy, kontaktów z kolegami, przestrzegania zakazów, nakazów i norm. Opanowuje różne umiejętności dydaktyczne.

jak-pomoc-dziecku-przetrwac-pierwsze-dni-w-przedszkolu-89968.jpg