dzien-polskiej-niezapominajki-266480.jpg

Nie­za­po­mi­naj­ki
to są kwiat­ki z baj­ki!
Ro­sną nad po­tocz­kiem,
pa­trzą ry­bim oczkiem.

Gdy się pły­nie łód­ką,
Śmie­ją się ci­chut­ko
I szep­cą mi skrom­nie:
„Nie za­po­mnij o mnie”.

(M. Konopnicka)

Dzień Polskiej Niezapominajki   

to święto przyrody obchodzone corocznie 15 maja, mające na celu promowanie jej walorów, stałe przypominanie o ochronie środowiska i zachowaniu różnorodności biologicznej Polski.

TRADYCJĄ NASZEGO PRZEDSZKOLA JEST SADZENIE W TYM DNIU SADZONEK RÓŻNORODNYCH KWIATÓW

W ZWIĄZKU Z TYM ZWRACAMY SIĘ

Z PROŚBĄ, ABY W PIĄTEK (14.05)

KAŻDE DZIECKO PRZYNIOSŁO

 DO PRZEDSZKOLA SADZONKĘ,

KTÓRĄ SAMODZIELNIE ZASADZI

W PRZEDSZKOLNYM OGRODZIE.

dzien-polskiej-niezapominajki-266481.jpgdzien-polskiej-niezapominajki-266481.jpgdzien-polskiej-niezapominajki-266481.jpg